logopediespreeknet logopedie grave

Welkom bij Spreeknet Logopedie Grave,

Uw moderne logopediepraktijk in Grave en omgeving!

spreeknet logopedie grave

Wat is logopedie bij spreeknet logopedie grave?

Alles wat te maken heeft met begrijpen en produceren van taal is werk voor een logopedist. Bij logopedie grave hebben de logopedisten vele specialisaties, uiteraard ook bij logopediespreeknet

Moeilijkheden bij taal of spraak

Kinderen en volwassenen kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden bij taal en/of spraak.
Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Kwaliteit van zinsbouw
 • Woordenschat, taalontwikkeling
 • Verhaalopbouw
 • Slecht verstaanbaar spreken, slecht articuleren
 • Moeite met talige voorwaarden voor leren spellen en lezen, dyslexie
 • Stotteren
 • Uitspraakfouten zoals slissen of broddelen
 • Een te korte aandachtspanne
Gespecialiseerde logopedisten bij logopedie grave

In verband met spreken richten gespecialiseerde logopedisten zich eveneens op auditieve functies zoals:

 • Auditieve discriminatie en -geheugen
 • Mondfuncties als kauwen, slikken (dysfagie) en zuigen
 • Functies van het strottenhoofd
 • Ademhaling
 • Stemgebruik, hese stem of schorre stem
 • Dysartie of afasie vanwege een beroerte
 • Lichaamshouding
 • Non verbale communicatie

Bij logopediespreeknet Logopedie Grave kunt u voor elke logopedie behandeling terecht

Meer details spreeknet logopedie grave

Ademhaling

Door je ademhaling leer je jezelf heel goed kennen. Ademhalen gebeurt over het algemeen onbewust in overleg met spreeknet logopedie grave. Je merkt er niet zoveel van, totdat je je inspant, zoals tijdens het sporten. Maar wist je ook dat een hoge ademhaling gelinkt is aan de hoeveelheid stresshormonen die op dat moment vrijkomen in je lichaam?

Heesheid

Heesheid wordt gekenmerkt door het niet goed sluiten van de stemplooien. Verkeerd gebruiken van het stemorgaan kan heesheid veroorzaken. Daardoor kunnen stemplooiknobbeltjes (ook nog wel stembandknobbeltjes genoemd) ontstaan.

Stotteren

Bij stotteren verloopt de spraakbeweging niet vloeiend. Er kan sprake zijn van het herhalen van klanken, lettergrepen of woorden, het verlengen van klanken en/of het blokkeren van de spraak. De logopedisten van spreeknet logopedie grave zijn gespecialiseerd in doeltreffende behandelingen.

Keelpijn

ntensief stemgebruik vermoeit de keel en het fijne weefsel van de stembanden. Die vermoeidheid kan zich over het hele lichaam uitbreiden, zodat men zich aan het einde van de dag soms doodop voelt.

slijmpropje

Er kan een gevoel bestaan van een slijmpropje of kriebel in de keel dat niet weggeslikt kan worden. Deze klachten kunnen ook voorkomen bij veelvuldig keelschrapen en kuchen.

Taal

Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. ls je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Dyslexie

Dyslexie is een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Herkenning van lees- en/of spellingsproblemen

Niet alle kinderen met deze signalen ontwikkelen leesproblemen of zijn dyslectisch. Een vertraagde spraak-/taalontwikkeling en dyslexie in de familie hebben echter wel een zekere voorspellende waarde. Logopedie grave zet het voor u op een rijtje.

Algemene signalen & risicofactoren door spreeknet logopedie grave

 • In de familie komen lees-/spellingsproblemen of dyslexie voor
 • Er zijn/waren veel articulatieproblemen, het kind is (lang) slecht verstaanbaar (geweest)
 • Er is een zwak taalniveau, bijvoorbeeld: kinderen spreken in kromme zinnen, de kinderen kunnen niet ‘spelen’ met woorden (van losse lettergrepen langere woorden maken lukt onvoldoende), het kind heeft woordvindingsproblemen, niet goed samenhangend kunnen uitleggen
 • Er is weinig belangstelling voor of zin in lezen, schrijven en taal in algemene zin
 • Er is sprake van leesvermoeidheid
 • Er is sprake van (het ontwikkelen van) faalangst
 • Het handschrift is moeilijk leesbaar
 • Er is sprake van een trage verwerkingssnelheid van talige informatie
 • Er wordt thuis weinig voorgelezen

Koop een EVOline Powerport voor uw keuken of kantoor